O projektu

Splošni cilji projekta so izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev ter varstvo narave in okolja.

Kot najpomembnejši temelj za trajnostni razvoj pa bo trajnostni sistem ravnanja z odpadki naravnih virov in energije.

Projekt In My Back Yard ali skrajšano IMBY poteka v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in je skupni projekt štirih partnerjev iz Hrvaške in Slovenije. 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers