Rezultati projekta

 • primerjalna studija

  Primerjalna študija gospodarjenja z odpadki v Velenje in Veliki gorici

  Sistem ravnanja z odpadki v Mestni občini Velenje je v veliki meri prilagojen zahtevam direktive o ravnanju z odpadki EU in je zato odličen primer, v katero smer naj gre razvoj sistema ravnanja z odpadki v mestu Velika Gorica. Zato so projektni partnerji pri oblikovanju projekta IMBY predvideli primerjalno študijo o ravnanju z odpadki, ki bo primerjala obstoječe sisteme v mestu Velika Gorica in Mestni občina Velenje, kot tudi nekatera druga mesta podobne velikosti na območju Slovenije, Hrvaške in drugih držav Evropske unije. Študija bo predlagala tudi optimalno usmeritev za nadaljnji razvoj sistema ravnanja z odpadki, tako v mestu Velika Gorica, kakor tudi v mestu Velenje, kjer je kljub odličnim rezultatom, še možnost za nadaljnje izboljšave.

  Primerjalna študija - Hrvaška verzija
  Primerjalna študija - Slovenska verzija

 • Elaborat o sestavi in količini odpadkov, ki nastajajo na področju partnerskih mest

  20150629

  S preučevanjem sestave in količine odpadkov v mestu Velika Gorica in Mestni občini Velenje, bodo zbrani pomembni podatke za izdelavo primerjalne študije o ravnanju z odpadki 

  za dve mesti, kot tudi razvoj smernic za prihodnji trajnostni razvoj sistema ravnanja z odpadki na območju obeh mest. Poznavanje sestave in količine odpadkov omogoča odločanja o razvoju tehnologije, nabavo opreme, vozil in drugih virov, ki so potrebni za pravilno ravnanje z odpadki.

  Elaborati o sestavi in količini odpada na področju Velike Gorice
  Jesen 2014
  Zima 2014
  Poletje 2015
  Leto 2015
  Skupni pregled

  Elaborati o sestavi in količini odpada na področju Velenja
  Jesen 2014
  Zima 2014
  Poletje 2015
  Leto 2015
  Skupni pregled

 • reciklazno dvorisce MD

  reciklažno dvorišče Mraclinska Dubrava

  Zbirni center Mraclinska Dubrava je načrtovana na vhodu nenevarnega odlagališča odpadkov Mraclinska Dubrava, v bližini naselja Mraclin, kot osrednji lokaciji za ravnanje z ločeno zbranih odpadkov v Mestni občini Velike Gorice.

  Gradbeno dovoljenje je bilo izdano 22. 4. 2014. Kot del projekta IMBY je načrtovana izgradnjo in zagon tega objekta, sestavljenega iz ograjene betonske ploščadi površine 4.300 m2, ki se nahaja na parceli velikosti 7.330 m2, rampe za vozila in nadstrešnice za kontejnerje ter stiskalnice za odpadke, nadstreška za odpadni razsuti material (obstoječih), objekt za skladiščenje nevarnih odpadkov, nadstrešnice nad stiskalnico ter pomožni objekt za manjša servisna popravila vozil. Poleg tega bodo urejena tudi vhodna vrata, pisarne, garderobe in sanitarije za zaposlene.

  Javna nabava gradbenega dela RD Mraclinska Dubrava je bila izvedena v obdobju od 7. 1. 2015 do 14. 4. 2015, ko je bila podpisana pogodba o delu s podjetjem Elektrocentar Petek d.o.o. iz Ivanić Grada. Dela so trajala od dneva podpisa pogodbe do 15. 11. 2015, ko je naročnik, Mesto Velika Gorica, prevzel izgrajen objekt izjemne kakovosti.

 • cpu velenje

  Opremljanje CPU Velenje

  V sklopu projekta IMBY je načrtovano opremljanje CPU Velenje z dodatnimi prostori in opremo, ki bo omogočala bolj intenzivno in kakovostno delo za rekonstrukcijo predmetov, ločenih od tokov odpadkov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. Prostor, ki se ureja za CPU Velenje se nahaja v Poslovnem centru Standard v Velenju. V prostorih so bila opravljena elektroinstalacijska, tesarska in vodovodna dela ter dela na ogrevalnem sistemu. Na ta način sta urejeni dve delavnici z dvema delovnima mestoma in sanitarije za zaposlene. Vgrajena je bila razsvetljava, priključek za elektriko in ogrevanje.

  Javno naročilo za izvedbo se je začelo 15. 6. 2015, odpiranje ponudb pa je bilo 1. 7. 2015.

  Pogodba za izvedbo je bila podpisana s podjetjem KREVZEL INSTALACIJE d.o.o. dne 9. 7. 2015. Dela so trajala vse do 19. 8. 2015, ko je mesto Velenje prevzelo prenovljene prostore.

 • kombi

  nabava električnega kombija za potrebe cpu velenje

  Zbiranje predmetov in opreme za ponovno uporabo (pohištvo, gospodinjski aparati, mali gospodinjski aparati, elektronske naprave, ...) v Centru ponovne uporabe (CPU) Velenje izvajajo na povabilo uporabnikov. Za prevoz teh predmetov na okolju manj škodljiv način, se je Mestna občina Velenje odločila za nakup električnega kombija.

  Javno naročilo za električno delovno vozilo se je začelo 25. 2. 2015. Pogodba s podjetjem HOA PROJEKT d.o.o. je bila sklenjena 6. 5. 2015. 28. 5. 2015 je bilo dostavljeno električno vozilo, ki ustreza vsem zahtevam kakovosti, ki smo pričakovali.

 • delavnica komunikacijska strategija

  strategija komunikacije z javnostjo na področju velenja in velike gorice

  Da bi prebivalce in druge uporabnike sistema ravnanja z odpadki izobrazili o pravilnem ravnanju z odpadki, je potrebno sistematično izobraževanje in komunikacija z javnostjo. Partnerska mesta bodo zato v sodelovanju s komunalnimi podjetji, organizacijami, podjetji, izobraževalnimi in drugimi institucijami poskušala razviti strategijo sistematičnega pristopa do izobraževanja in komunikacije z javnostjo. Ta strategija se bo razdelila drugim lokalnim upravam in občinskim podjetjem  in bo na voljo vsej zainteresirani javnosti.

  Komunikacijska strategija - brošura (pdf)
  Komunikacijska strategija - predstavitev (pdf)

 • Image 01 Primerjalna študija
 • Image 02 Elaborati o sestavi in količini odpada
 • Image 03 Reciklažno dvorišče Mraclinska Dubrava
 • Image 04 CPU Velenje
 • Image 05 Nabava el. kombija
 • Image 06 Skupna strategija komunikacije z javnostjo

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers